COLLARCA

COLLARCA, o.p.s. a SOCIÁLNÍ FIRMA

Cíle obecně prospěšné společnosti COLLARCA jsou:

  • rozšířit možnosti pracovního uplatnění osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním na otevřeném trhu práce
  • vytvářet zisk, který se bude vracet do rozvoje prádelny nebo jiných neziskových aktivit o.p.s. COLLARCA

SOCIÁLNÍ FIRMA je konkurenceschopný podnikatelský subjekt působící na běžném trhu, jehož účelem je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné na trhu práce. Respektuje specifické potřeby svých zaměstnanců a snaží se jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu. Sociální firmu podpoříte tím, že si objednáte její služby a firma vytvořený zisk reinvestuje zejména do svého rozvoje a podpory zaměstnanců.